HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Programlarından Mezun olup hemşirelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliğiyle sağlık hizmetlerinde ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir

 EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıldır. Yardımcı Hemşirelik eğitiminde dersler Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır. Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini, bulaşıcı hastalıkların, buluşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri, sağlık hizmetlerinde eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini, ilk yardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını, hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve uygulama eğitimlerini alırlar. Hemşire yardımcısı; sağlık ya da hastalık sorunları nedeniyle yardıma gereksinimi olan kişilere verebilen birçok hizmet türünden biridir. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye çalışan sağlık teknisyenleridir. Hemşire Yardımcısı ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarını geliştirir ve uygulamaya koyar. Hemşire Yardımcısı diğer sağlık personellerinden en büyük farkı, hasta veya sağlık bireyi anlamaya, tanımaya çalışmasıdır. Bireyi sadece biyolojik açıdan değil sosyo-kültürel ile de tanımaya çalışarak tedavi sürecinde önemli bir rol üstlenir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Hemşire Yardımcıları, Üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, sosyal sigortalar kuruluna bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yapabilirler. Teknolojik ilerleme, sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi sağlık hizmetleri talebini artırmıştır. Buna paralel olarak devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması, diğer taraftan özel hastanelerin giderek yaygınlaşması bu meslek elemanlarının çalışma alanını genişletmiştir. Hemşirelik Kanunun 1.Maddesi ve AB. direktifi ile uyumlu YÖK. Yönetmeliğine göre ülkemizde hemşire olabilmek için lise üzerine 4 yıl süreli hemşirelik lisans programlarından mezun olmak gerekir. Fakat ülkemizde hemşire açığı bulunduğundan 02 Ocak 2014 tarihinde Hemşire Yardımcılığı programı yasa tasarısı kabul edilmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının hemşire yardımcılığı ünvanı ile istihdam edilmesi için çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla üniversiteler arası kurul başkanlığı toplanmıştır. Kurul bünyesinde bulunan Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi üyeleri hemşire yardımcılığı programı için olur görüşü vermişlerdir. Ülkemizdeki hemşire ihtiyacı hemşire yardımcısı programı ile giderilecektir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire yardımcısı olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde Hemşire, Sorumlu Hemşire, Başhemşire ve Uzman Hemşireliğe yükselebilirler. Hemşire olabilmek için en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Lisans mezunu hemşirelerden; yurt içinde hemşirelik bilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olanlar yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar. Sorumlu hemşire; yatan hasta üniteleri / klinikler, yoğun bakım üniteleri, ayakta tanı ve tedavi bilimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşireye tarafından görevlendirilir.