SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ Sağlık bakım teknisyeni; Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur. Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

MESLEĞİN EĞİTİM SÜRESİ 4 yıldır. Mesleki eğitim süresince; temel bilim dersleri oralar, Psikoloji, Sosyoloji, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Kişilerarası İlişkiler, Anatomi ve Fizyoloji, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Sağlık İstatistiği dersinin yanı sıra bu bölüme ait özel ders olarak Ana Çocuk Sağlık ve Aile Planlaması, Genel Çevre Sağlığı Bilgisi, Hastalıklar Bilgisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Farmakoloji, Genel Beslenme, Epidemiyoloji, Hasta Bakım Tekniği gibi dersler verilmektedir. Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular.  Enjeksiyon ve pansuman yapar, tansiyon ölçer.  Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur.  Kültür hazırlar, kan grubunu belirler, gebelik testi yapar.  Boğulma, yaralanma vb durumlarda ilk yardım hizmeti verir.  Aşı faaliyetlerini yürütür.  İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip der.  İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar, incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir.  Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir.  Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder, temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE MESLEĞİNDE İLERLEME Kamu, özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri, hastaneler, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler, sağlık merkezleri, işletmeler, yurtlar, gemiler (Gemi Sağlık Teknisyenliği) vb. yerlerde çalışırlar. Mezun olan kişi istediği takdirde sağlık kabini açarak serbest olarak da çalışabilirler. Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça, bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca, meslektaşları, doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. 02.01.2014 ‘de kabul edilen torba yasa tasarısı ile teknisyenlik seviyesinde “Hemşire Yardımcısı” ve “Sağlık Bakım Teknisyeni” adıyla yardımcı sağlık mesleği tanımlanmaktadır. Bunlardan hemşire yardımcısı hemşire nezaretinde yardımcı olacak; sağlık bakım teknisyeni ise en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışmaları öngörülmektedir. Bu kişilerin ayrıca, hastaların günlük yaşam aktivitelerine, beslenme programını uygulanmasına, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımına yardımcı olmak ve refakat etmekle görevli olmaları öngörülmektedir. Meslekleri ile ilgili lisan eğitimi alabilirler. Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Ayrıca sağlık mesleğiyle alakalı okuyabilecekleri 2 yıllık bölümler mevcuttur.