2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEŞVİK BAŞVURULARI BAŞLADI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEŞVİK BAŞVURULARI BAŞLADI

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların , 16 Ağustos-6 Eylül 2018 tarihleri arasında öğrencimizin kayıtlı olduğu okulumuza " 2018 Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e- Kılavuzu" doğrultusunda aşağıdaki belgeler ile yapılması gerekmektedir.

 

 

 

VELİDEN İSTENİLEN BELGELER

  • Veliler öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.
  • Veliler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
  • Veliler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
  • Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
  • Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
  • Şayet Ebeveynlerden ölü veya ayrılmış olanlar var ise bunlara ait durumu gösteren belge okul müdürlüğüne teslim edilecektir.
  • Aile bireylerinden herhangi biri %50 ve üzeri engelli ise (tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor) veya vazife başında vefat etmiş MEB personeli çocuğu ise durumunu belirten onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
  • 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malülü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.
  • Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

 

NOT: Başvuru Belgeleri, Okul İdaresine bizzat velisi tarafından eksiksiz olarak teslim edilecektir. Belgelerin eksik olması halinde başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Klavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yorum Yaz

Yorumlar

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!