KOLEJİMİZ DE COVID-19 TEDBİRLERİ

KOLEJİMİZ DE COVID-19 TEDBİRLERİ

 

 

 

ÖZEL 14 MART OKULU PANDEMİ DÖNEMİ

OKULA DÖNÜŞ YOL HARİTASI

(YENİ NORMALDE EĞİTİM VE TEDBİR AŞAMALARI)

 

 

 

OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER

 

Eğitim-öğretim yılı boyunca alınacak tedbirleri belirlemek,süreci denetlemek, gerekli güncellemeleri yapmak ve geliştirmek amacıyla Okul Sağlığı Takip ve Denetleme Kurulu oluşturulmuştur.

 

Yerleşke binaları ve ortak alanların hazırlanması

• Okul temizlik planı TC. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak yapılmıştır. Hangi alanın, kim

tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir.

• Okulların giriş kapılarına hijyenik paspaslar yerleştirilmiştir.

• Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen kapı kolları gibi özellikli alanlar saptanarak temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı, kuralları belirlenmiş ve kontrolü için personel görevlendirilmiştir.

• Derslik, atölye, laboratuvarlarda masa ve sandalyelerinin etrafı sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenmiştir.

• Her koridorda dezenfektanlar bulundurulacaktır.

• Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmaması önemlidir. Bu nedenle maske ve eldivenlerin koridorlarda bulunan atık kutularına atılması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Ortak kullanım alanlarında bulunan sebil vb. cihazların kullanımı kaldırılmıştır.

• Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler dikkate alınarak laboratuvarlar başta olmak üzere bu tür alanlarda sterilizasyon işlemi uygulanmıştır.

• Okul Revirlerimiz Covid-19 salgını ile ilgili yaşanabilecek her türlü duruma karşı hazır hale getirilmiştir.

• Asansör kullanımı sınırlandırılmıştır.

• Derslik, atölye, laboratuvar ve ortak kullanım alanlarının hava sirkülasyonunun sağlanması için gerekli bilgilendirme ve görevlendirilmeler yapılmıştır.

• Yerleşkemiz içerisinde bulunan yüzme havuzu ve spor alanlarının kullanımı konusunda ilgili Bakanlıklar tarafından yayınlanacak yönergeler uygulanacaktır.

• Yaş ve seviye gruplarına göre Okul koridor ve merdivenleri sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gidiş ve dönüş yönünü gösterecek şekilde belirlenmiştir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri

• Pandemi başladığı andan itibaren tüm alanların (iç ve dış) dezenfeksiyonları düzenli aralıklarla

yapılmaktadır. Derslik, laboratuvar, atölye, yemekhane vb ortak alanların kapı kolları başta olmak üzere sık kullanılan tüm yüzey ve alanlarının gün içerisinde periyodik olarak dezenfeksiyon işlemleri sağlanacaktır. Bu konu ile ilgili olarak tüm temizlik personeli eğitimden geçirilmiştir.

• Öğrencilerin ortak alanların tamamında sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere her türlü hijyen kurallarına uyması amacıyla bilgilendirme afişleri asılmıştır.

• Atıkların uzaklaştırılmasından sorumlu çalışanlar, hijyen kurallarına uymak, kişisel koruyucu malzemelerini kullanmak zorundadır.Bu personel atık yönetmeliğini uygulamak üzere eğitim almış olup eğitim gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ BOYUNCA ÖĞRENCİ, PERSONEL VE VELİLERİMİZİN UYMASI VE

ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 

Okula giriş ve çıkışlar

• Velilerimiz zorunlu durumlar dışında Okul binalarına giriş yapamayacaktır. Veli görüşmeleri dahil

bilgilendirme toplantıları online yapılacaktır. Bu şekilde organize edilemeyecek toplantılar ise minimum katılımcı maksimum hijyen koşullarıyla düzenlenecektir. Okula girişin zorunlu olduğu durumlarda velilerimiz randevu alarak, yanlarında getirdikleri maske ve koruyucu malzemeleriyle gerekli önlemleri alarak Okula giriş yapabileceklerdir.

• Öğrencilerin Okul binasına giriş ve çıkışları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

• Öğrencilerin okula bırakılması ve alınması mümkünse hergün aynı veli tarafından yapılmalıdır.

• Salgın hastalık dönemlerinde riskli grup olan 65 yaş ve üstü (büyükanne/büyükbaba gibi) kişilerin öğrencileri bırakıp almaları sakıncalı ve yasaktır.

• Okula giriş ve çıkışlarda öğrencilerin bırakılması ve alınması okul dışında gerçekleştirilecektir.

• Tüm öğrenci ve çalışanlarımızın Okul içerisinde tüm mekanlarda maske takmaları zorunludur.

 

 

Yerleşkemizde genel yaşam ve hijyen kuralları

• Öğrencilerimizin ders yılı başında belirlenecek olan yerleşim planına uygun bir şekilde oturmaları

gerekmektedir.

• Öğrenci ve çalışanların kişisel hijyenlerini sağlamaları kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle ders araç ve gereçlerinin ortak kullanılmaması gerekmektedir.

• Tüm sebil ve çay-kahve makineleri kullanıma kapatılacaktır. Bu nedenle öğrenci ve tüm çalışanların

kişisel matara ve içeceklerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

• Gün içerisinde ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler gösteren öğrenci ve çalışanlar Okul Revirinde bulunan

izolasyon odasında kontrol altına alınarak okul doktorunun takibinde öğrenci velisi bilgilendirilerek ilgili hastaneye sevki sağlanacaktır.

• Yukarıdaki belirtileri gösteren öğrencilerin Okula gönderilmemesi, çalışanların Okula gelmemesi ve konu hakkında mutlaka Okul Müdürlüğünün bilgilendirilmesi gerekir. Bu tür vakalarda Okul

Müdürlüğünün yaklaşımı şeffaf olmakla beraber Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hareket edilecektir. Öğrenci ve personel dolapları tamamen kişiye özeldir. Dolap içlerinde ders araç-gereçleri ve hijyen malzemeleri dışında herhangi bir şey bulundurulmayacaktır. Dolap kontrolleri Sınıf Öğretmenleri, Kat Müdür Yardımcıları, Nöbetçi Öğretmenler tarafından periyodik olarak yapılacaktır.

• Tüm temizlik ekibi çalışanları sorumlu oldukları alanlarda talimatlara göre hizmetlerini

gerçekleştireceklerdir.

• Pandemi sürecinde öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımız düzenli olarak bilgilendirilecektir.

• Okulların yüz yüze eğitim programına başladığı ilk hafta öğrenci ve çalışanların sürece uyum sağlaması amacıyla oryantasyon programı hazırlanmıştır.

• Sınıflar dışında kalan diğer çalışma alanları (zümre odaları, md. yard. odaları, kütüphane vb. odalar) sosyal mesafe kuralı dikkate alınarakdüzenlenecektir.

 

Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı

Tüm öğretmenler, veliler, çalışanlar, ziyaretçiler ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmak zorundadır.

Maske Kullanımı

• Maskeye dokunmadan önce, eller su ve sabun ile temizlenmeli;su ve sabuna erişimin olmadığı durumlarda alkol bazlı bir el antiseptik kullanılmalıdır.

• Maskede delik vb. hatalı durumun olup olmadığı incelenmelidir.

• Maske metal şeridin olduğu taraf üstte olacak şekilde kullanılmalıdır.

• Maskenin doğru tarafının dışarıya baktığından emin olunmalıdır.

• Maske yüze yerleştirilmeli; maskenin metal şeridi burnunuzun şeklini alacak şekilde ayarlanmalıdır.

• Maskenin alt kısmı aşağı doğru çekilerek ağız ve çene kapatılmalıdır.

• Nefes aldığımızda kenarlardan hava sızıntısı olmadığına emin olunmalıdır.

• Maskenin yanında koruyucu, gözlük kullanılan durumda gözlükte buğulanma oluyorsa maskenin yüze tam olarak oturması sağlanmalıdır.

• Kullanımdan hemen sonra tek kullanımlık maske biyolojik risklere özel kapalı bir atık kutusuna

atılmalıdır. Tüm öğrenci ve çalışanlar yanlarında yedek maske bulundurmalıdır.

• Tekrar kullanılabilir ibaresi olan maskeler saklama ve temizlik şartlarını karşılayacak şekilde saklanmalı,kullanım süresi dolanlar biyolojik risklere özel kapalı bir atık kutusuna atılmalıdır.

• Maskeye dokunduktan veya attıktan sonra eller su ve sabun ile temizlenmeli, su ve sabuna erişimin

olmadığı durumlarda alkol bazlı bir el antiseptiği kullanılmalıdır.

• Maskenin dış yüzeyi ile temas edilmemeli; temas edilmesi durumunda eller su ve sabunla yıkanmalı

veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

 

Ellerimi gerektiği gibi nasıl yıkayabilirim?

Virüsün ellerinizdeki tüm izlerinden kurtulmanız için sadece suyla çalkalama ve ovuşturma yetmez.

Gerçekten etkili bir el yıkamada ne yapılması gerektiği aşağıda adım adım anlatılmaktadır:

Adım 1: Ellerinizi akan suyla ıslatın.

Adım 2: Ellerinizin tüm yüzeylerine yetecek kadar sabun sürün.

Adım 3: Ellerinizin içlerini, arkalarını, parmak aralarını ve tırnak

altlarını en az 20 saniye süreyle sabunlayın.

Adım 4: Ellerinizi akan suyla durulayın.

Adım 5: Temiz bir bez ya da tek kullanımlık havluyla kurulayın.

 

Ellerimi ne kadar süreyle yıkamalıyım?

Ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca yıkayın. Aynısı el dezenfektanı için de geçerlidir: en az %60 alkol içeren bir dezenfektan alın ve ellerinizin her yerinin temizlenmesi için 20 saniye süreyle kullanın.

 

Ellerimi yıkadığım suyun sıcak olması gerekir mi ?

Hayır, ellerinizi yıkamak için herhangi bir sıcaklıkta su kullanabilirsiniz. Soğuk su da sıcak su da mikropları ve virüsleri öldürmede eşit ölçüde etkilidir. Sabun en önemli hijyen malzemesidir.

 

Ellerimi ne zaman yıkamalıyım?

COVID-19’a karşı korunma açısından ellerinizi aşağıdaki zaman ve durumlarda mutlaka yıkamalısınız:

• Burnunuzu temizledikten, öksürdükten ya da hapşırdıktan sonra,

• Toplu taşıma araçlarına bindikten, market veya topluma açık bir mekanda bulunduktan sonra,

• Para dâhil olmak üzere, dışardaki tüm madde ve yüzeylere dokunduktan sonra,

• Hasta bir kişiyle ilgilenmeden önce, ilgilenirken ve ilgilendikten sonra,

• Yemek yedikten önce ve sonra,

• Tuvaleti kullandıktan sonra,

• Evdeki çöplere dokunduktan sonra,

• Hayvanlara ve ev hayvanlarına dokunduktan sonra

 

Ellerini yıkaması için çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim?

Ellerini yıkamalarında çocuklara bu işi kolaylaştırarak yardımcı olabilirsiniz; örneğin

bir tabure koyarak çocuğun suya ve sabuna kendisinin uzanmasını sağlayabilirsiniz.

Ellerimi havluyla mı kurulamam gerekir?

Mikroplar yaş ciltten daha kolay yayıldığından ellerinizi iyice kurutmanız gerekir. Kâğıt havlular ya da

temiz bezler başka yüzeylere yayılmalarına fırsat vermeden mikroplardan kurtulmanın en etkili yoludur.

 

Hangisi daha iyi: el yıkamak mı? el dezenfektanı kullanmak mı?

Genel olarak, uygulama doğru olduğunda hem ellerin su ve sabunla yıkanması hem de el dezenfektanı çoğu mikrobu ve patojeni öldürmede son derece etkilidir. Evinizin dışındayken el dezenfektanı genellikle daha uygundur ancak masraflı olabildiği gibi acil durumlarda bulunamayabilir. Ayrıca alkollü el dezenfektanı koronavirüsü öldürse bile her tür bakteri ve virüsü öldüremez. Örneğin; norovirus ve rotaviruse karşı görece etkisizdir.

 

Sabun yoksa ne yapmalıyım?

Sabun ve şebeke suyu yoksa ikinci seçenek klorlu su ya da en az %60 alkollü el dezenfektanıdır. Bu

yönteme başvurulmuşsa bulduğunuz ilk fırsatta ellerinizi yıkamanız, aradan geçen süre içinde insanlara ve  yüzeylere dokunmaktan kaçınmanız önemlidir.

 

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak açısından başka neler yapabilirim?

Hapşırırken ve öksürürken kurallara uyulmalı; bu sırada ağız ve burun kolunuzun içiyle ya da mendille

kapatılmalıdır. Ardından mendil hemen atılmalı ve elleriniz yıkanmalıdır. Yüze (ağız, burun, gözler)

dokunulmamalıdır. Sosyal mesafe korunmalı, tokalaşılmamalı, sarılınmamalı; gıda maddeleri, araç ve

gereçler, bardak ve havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır. Nezle ya da grip gibi semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır. Kendinizde ya da çocuğunuzda ateş, öksürük ya da solunum güçlüğü varsa gecikmeden tıbbi yardım için başvurulmalıdır. Virüsün bulaşmış olabileceği yüzeyler temizlenmeli ve genel yüzeyler daha sık temizlenmelidir. (Özellikle kamusal mekânlardaki)

 

SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME VE ÖNLEMLER

 

Servis kullanımı ve önlemler

• Servislerin işleyişi ve araç kapasiteleri ile ilgili esaslar ilgili Bakanlıklar tarafından yapılan düzenlemeye göre belirlenir.

• Servis araçlarının sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği ve dezenfektasyonu günde en az iki kez periyodik olarak yapılır.

• Servis personelinin genel sağlık durumunun takibinden ilgili servis firması sorumludur.

• Araç girişlerinde el dezenfektanı bulundurulması zorunludur.

• Servis araçlarında sürücü ve rehber dahil tüm yolcular maske takmak zorundadır.

 

YEMEK HİZMETLERİ VE ÖNLEMLER

 

Yemekhane kullanımı

• Yemekhane görevlileri hijyen kurallarına uygun biçimde üretim ve servis yapacaktır.

• Okul bünyesinde yiyecek ve içecek hizmeti verilen her alanda çalışan personel tıbbi koruyucu maske

kullanacaktır.

• Kantin vb alanların hizmet vermesi durumunda sosyal mesafe kuralına uygun düzenleme yapılacaktır.

• Yemekhane, kantin vb. ortak alanların tamamında uyarı ve yönlendirme afişleri kullanılacaktır.

• Yemekhane ve kantinlerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri her kullanımdan sonra düzenli olarak

yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

• TC. Sağlık Bakanlığı COVID19 Rehberi, 14 Nisan 2020

• TC. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Koronavirüs Koruma ve Kontrol Önlemleri. Mart 2020

Yorum Yaz

Yorumlar

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!